Forside > Personligheter > Elizabeth Kuylenstierna

Elizabeth Kuylenstierna

Ledarskap, medarbetarskap. arbetsglädje, teambuilding och kommunikation

Elizabeth Kuylenstierna är ledarskapscoach, terapeut, medlare, krishanterare och handledare i nationella och internationella ledarskapsutbildningar. Hennes föreläsningar är fulla av liv och karisma som inte lämnar någon oberörd.

Elizabeth Kuylenstierna är ledarskapscoach, medlare, krishanterare och handledare i nationella och internationella ledarskapsutbildningar. Bland hennes kunder finns både stora internationella företag, nationella koncerner och organisationer. Hon arbetar även med kurser i kommunikation och ledarskap för chefer, med grupputvecklingsprocesser för grupper som hon handleder, medling i arbetsrelaterade konflikter, samt med terapi och krishantering för privatpersoner. Elizabeth ingår i ett nationellt nätverk av akuta krishanterare samt är UGL-handledare (Utveckling för grupp och ledare, Försvarets välrenommerade ledarskapsutbildning). Gemensamt för alla hennes olika uppdrag finns passionen för människor, relationer, kommunikation, beteenden och att få bidra till att göra skillnad.

Elizabeth Kuylenstierna föreläser i Sverige och internationellt. Framför allt då i USA, men även Canada och många länder i Asien. Hon handleder och coachar lednings- och medarbetargrupper på olika nivåer, främst i Sverige med även i USA. Elizabeth var nominerad till priset Årets talare 2016 - Kvinna.

Lederskap, medarbeiderskap. arbeidsglede, teambuilding og kommunikasjon

Elizabeth Kuylenstierna er lederskapscoach, terapeut, megler, krisehåndterer og veileder i nasjonal og internasjonal lederskapsopplæring. Foredragene hennes er fulle av liv og karisma og etterlater ingen uberørt.

Temaer
• Team, lederskap, medarbeiderskap, kommunikasjon, forandring, slutt å late som- begynn å jobbe, hersketeknikker og konflikthåndtering

Elizabeth Kuylenstierna er ledarskapscoach, megler, krisehåndterer og veileder i nasjonal og internasjonal lederskapsopplæring. Blant kundene hennes finner man både store internasjonale foretak, nasjonale konserner og organisasjoner. Hun holder også kurs i kommunikasjon og lederskap for sjefer, arbeider med gruppeutviklingsprosesser for grupper som hun veileder, er engasjert i megling i arbeidsrelaterte konflikter og terapi og krisehåndtering for privatpersoner. Elizabeth er del av et nasjonalt nettverk for akutt krisehåndtering og er UGL-veileder (UGL står for Utvikling for grupper og ledere, det svenske forsvarets velrenommerte lederskapsopplæring). Det som gjennomsyrer alle hennes ulike oppdrag er lidenskapen for mennesker, relasjoner, kommunikasjon og atferd, samt det å kunne bidra til å gjøre en forskjell.

Elizabeth Kuylenstierna holder foredrag både i Sverige og internasjonalt. Fremfor alt i USA, men også i Canada og mange land i Asia. Hun veileder og coacher ledelses- og medarbeidergrupper på ulike nivåer, spesielt i Sverige, men også i USA. Elizabeth ble nominert til prisen Årets taler 2016 - Kvinne.

Temaene hennes er bl.a. lederskap, medarbeiderskap, arbeidsglede, kommunikasjon, forandring, motivasjon, hvordan vi kommer andre i møte, gruppeutvikling, konflikter, krisehåndtering, hersketeknikker, samarbeid og hvordan du skaper gode relasjoner i en arbeidsgruppe. Hun snakker også om holdninger på arbeidsplasser, om hvordan stolte medarbeidere skaper fremgang for bedriften og om hvordan bedre medarbeiderrelasjoner gir bedre prestasjoner og dermed enda bedre resultater.

Elizabeth Kuylenstierna har også skrevet de bestselgende fagbøkene «Framgång med feedback», «Tala är guld», «Good enough», «Svartsjukeakuten», «Bli fri från din perfektionism» og «Good enough för föräldrar». Bøkene er utgitt både i Sverige og andre land, bl.a. Tyskland, Brasil, Russland, Estland, Norge og India.

I 15 år har hun også drevet frivillig arbeid, fremfor alt med utsatte barn og ungdommer. Hun har i mange år vært engasjert i BRIS og Ecpat og arbeider akkurat nå for Tjejzonen, en organisasjon som gir hjelp til jenter fra 10 år og oppover.

Booking av foredragsholdere

Om du fyller ut skjemaet under og sender det til oss så kontakter vi deg så fort vi kan.

Emne?
Arrangement/Event?
Foreleser?
Navn
Firma
Stilling
Adresse
Postnr
Sted
Telefon
E-post
Pris/Budsjett
Beskjed

Nyheter

Bli med på å kåre
Norges beste taler!

Hvilken taler har stimulert, motivert og berørt deg mest? Noen som har inspirert deg til å forandre måten du jobber eller lever på?
Foreleser
Foreleser
Foreleser
 

Talerforum Norge AS, Tel: 67 22 22 50, E-post info@talerforum.no

Sitemap