Forside > Personligheter > Anne Rose Røsbak Feragen

Anne Rose Røsbak Feragen

Anne Rose Røsbak Feragen

Anne Rose Røsbak Feragen

Filosofi og etikk i arbeidslivet og hverdagen

Anne Rose har mastergrad i filosofi. Hun er en dyktig formidler og har bred erfaring som foredragsholder og prosessleder i norsk arbeidsliv.

Hva kan vi gjøre for å styrke ytringsklimaet på arbeidsplassen? Hvordan håndtere et valg mellom rett og rett? Hva skiller dårlige begrunnelser fra gode? Hvordan legge til rette for at folk skal kunne yte sitt beste? Dette er noen av de spørsmålene hun kan belyse.

Anne Rose nærmer seg arbeidshverdagens dilemmaer gjennom filosofifagets perspektiver, og hun utfordrer gjerne publikum til selv å ta stilling til konkrete spørsmål. Med utgangspunkt i forberedende samtaler, kan hun utvikle dilemmaer og refleksjonsspørsmål som er spesielt relevante for tilhørerne.

Anne Rose er stadig å høre på radio, der hun som filosof kaster lys over aktuelle temaer.

Talerforum Norge AS, Tel: 22 11 02 20. E-post info@talerforum.no