Forside > Personligheter > Claudia Olsson

Claudia Olsson

Claudia Olsson

Claudia Olsson

Claudia Olsson ser lengre inn i fremtiden enn de fleste

Trender, fremtid, innovasjon og teknikk

Claudia Olsson har blitt kalt en «teknologistjerne» i pressen og blitt utnevnt til Årets leder i Sverige. Med bakgrunn som første svenske deltaker ved og rådgiver til fremtidsuniversitetet Singularity på NASA Ames i Silicon Valley, ser hun lengre inn i fremtiden enn de fleste.

Gjennom sitt arbeid med ACCESS Health International har Claudia besøkt laboratorier i Japan, samhandlet med roboter i Singapore og forsket på fremtidens teknologi i USA. Claudia vet hva som er mulig med den nyeste teknologien, for hun har selv testet den i praksis – alt fra Google-briller til 3D-produksjon, droneflyvning og robotskjeletter. Med sin praktiske erfaring og teoretiske forståelse forteller Claudia hva vi kan forvente oss av fremtidens teknologi.

Claudia setter også teknologien i sammenheng med verdens fremvoksende markeder, og deler innovasjonen og utviklingen som hun selv har utforsket i India, Kina, Japan, Filippinene og Singapore. Med stor lidenskap opplyser Claudia tilhørerne om hvordan store globale utfordringer innen helse, energi, utdanning og sikkerhet kan løses med kreativitet og en stadig akselererende teknologiutvikling. Våre store globale utfordringer omsettes til globale muligheter, der nettopp du har sjansen til å bygge neste storbedrift.

Claudias foredragsstil er engasjerende med et høyt tempo, overraskende innsikter og en del advarsler – men samtidig ser hun fremtiden lyst i møte og inspirerer oss til å forstå og lede an i den fremtidige samfunnsutviklingen.

I 2014 var Claudia blant de topp 10 på talentlisten som publiseres i SvD Näringsliv, og blant de topp 10 på sjefsorganisasjonen Ledarnas liste over fremtidens kvinnelige ledere.

Talerforum Norge AS, Tel: 22 11 02 20. E-post info@talerforum.no