Forside > Personligheter > Dilek Ayhan

Dilek Ayhan

Dilek Ayhan

Dilek Ayhan

Mangfold, lederskap og interkulturell kommunikasjon

Dilek Ayhan ble for mange kjent som entreprenøren som fikk en klem av verdens mektigste mann, Barack Obama. I dag foreleser hun om emner som mangfold og internasjonalisering, lederskap, kampen om talenter og nettverksbygging.

Ayhan er utdannet ingeniør ved Høyskolen i Oslo og er tidligere leder for JADE, et europeisk nettverk for unge gründere og ledere. I dag er hun daglig leder i Alarga, en tenketank og kompetanseorganisasjon som arbeider for å fremme bedrifter konkurransekraft gjennom økt interkulturell kompetanse.

I 2010 blev Dilek Ayhan sammen 250 andre gründere, invitert til Det hvite hus for et møte med presidenten i USA. Dilek ble utvalgt på grunn av sin robuste bakgrunn med arbeid innen interkulturell kommunikasjon og mangfoldsarbeid. At hun fikk en klem, skyldtes nok imidlertid hennes personlighet!
I løpet av sin karriere har hun mottatt flere priser for sitt aktive engasjement for ungdommer med flerkulturell bakgrunn. Med erfaring fra næringslivet og arbeid med ungdommer formidler Ayhan i en rekke forelesninger, et unikt perspektiv på mangfoldsarbeid, lederskap, entreprenørskap og nettverksbygging.

Talerforum Norge AS, Tel: 22 11 02 20. E-post info@talerforum.no