Forside > Personligheter > Edward de Bono

Edward de Bono

Edward de Bono

Edward de Bono

Edward de Bono er av mange ansett som den ledende autoriteten innen feltet kreativ tenkning, innovasjon og undervisning i tenkning som en ferdighet. Han er også anerkjent for utviklingen av “Six Thinking Hats® technique” og rammeverket ”Direct Attention Thinking Tools™ (D.A.T.T.™)”. Edward de Bono er opphavsmannen til konseptet – og de formelle verktøyene - til ”Lateral Thinking” som har blitt en del av språket og har fått en plass i Oxford Dictionary. Dr. de Bono virker som rådgiver for forskjellige regjeringer, byer, lokale styresmakter og globale organisasjoner som tar seg av saker på makro nivå innen omfattende emner som økonomi, arbeidsløshet, sosialpolitikk, gjengangskriminalitet, pensjon, helsepolitikk, finans, transport, utdanning, konfliktløsning, juridiske prosesser, prognoser etc.

Dr. de Bono grunnla ”World Centre for New Thinking”, som fungerer som en plattform og kanal for å synliggjøre enhver form for nytenkning. Demokratier og representerende organisasjoner grunnet sin natur ikke sette til verks nye ideer. Pr. definisjon representerer ikke “nye ideer” eksisterende tenkning og de innebærer derfor risiko. Slike organisasjoner kan være perfekt egnet til å ha nye ideer, men kan ikke risikere å sette dem til verks. Den spesifikke funksjonen til verdenssenteret er å fokusere direkte på nye ideer og nye muligheter: ”Hypoteseutvikling”.

Talerforum Norge AS, Tel: 22 11 02 20. E-post info@talerforum.no