Forside > Personligheter > Sverre Diesen

Sverre Diesen

Sverre Diesen

Sverre Diesen

Sverre Diesen er general og tidligere forsvarssjef (2005-2009) og utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han er nå forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt der han arbeider spesielt med spørsmål knyttet til cyberkrigføring og langsiktige fremtidsanalyser. Han dekker hvilken rolle militære maktmidler spiller i internasjonal politikk i dag, herunder såvel avskrekking av konflikt som hva slags væpnede konflikter som dominerer bildet der militærmakt tas i bruk. I hans innlegg belyses særlig hvordan uinnskrenket bruk av militære midler for å nå politiske mål er blitt stadig mindre anvendelig, til fordel for strategier som kombinerer begrenset bruk av militærmakt med andre makt- og påvirkningsmidler.

Talerforum Norge AS, Tel: 22 11 02 20. E-post info@talerforum.no