1

Talere & Våre tjenester

Talere for enhver anledning

Talerforum finner talere til alle mulige anledninger. Innen alle organisasjoner og på alle nivåer arrangeres begivenheter der man engasjerer eksterne talere. Det kan dreie seg om kundeaktiviteter, debatter, jubileer, styremøter, lederseminarer, interne konferanser, salgsmøter, kickoffs og produktlanseringer. Ekstern kunnskap gir nye muligheter i mange forskjellige sammenhenger. Vi er gjerne behjelpelige med råd.

Talere innen alle fagområder

Vi formidler alle slags talere, fra professorer, konsulenter, bedriftsledere og eksperter til samfunnsdebattanter og idrettsstjerner. Listen over de forskjellige spesialområdene er uendelig: teambuilding, ledelse, markedsføring, organisasjonsutvikling, personlig utvikling, helsevesen, fremtid/omverden, IT - moral og etikk, miljø osv. Alle talerne våre har imidlertid to ting felles: de besitter unik kompetanse og er dyktige talere.

Talere med rett språk

Talerforum fanger kontinuerlig opp nye og spennende trender i samfunnet og etablerer kontakt med talere innen disse områdene. Dette gjør at vi praktisk talt alltid klarer å finne rett taler uansett fagområde. Vi kan ofte hjelpe deg med å organisere hele begivenheter, finne rett arrangementsleder eller sakkyndig debattleder og gi råd vedrørende underholdning.

Talere på alle språk

Dersom du arrangerer en større begivenhet eller en begivenhet for en internasjonal målgruppe, kan det være interessant å engasjere en internasjonal taler. Talerforum representerer skandinaviske talere, og vi samarbeider med liknende bedrifter over hele verden for å kunne engasjere velkjente internasjonale talere og celebriteter.
Vi tar utgangspunkt i dine spesielle behov, gir råd og enes om budsjettrammene. Deretter velger vi ut en eller flere talere som fyller kriteriene dine, og etter godkjenning fra deg engasjerer vi den taleren vi har blitt enige om. Talerforum har et omfattende kontaktnett innen alle slags fagområder. Vi er stadig ute og hører på nye talere, og kan derfor alltid tilby passende og aktuelle talere. De personlige kontaktene vi har bygget opp på denne måten gjør at vi finner en løsning selv når tiden og ressursene er begrenset.

Talere

Nyheter

Bli med på å kåre
Norges beste taler!

Hvilken taler har stimulert, motivert og berørt deg mest? Noen som har inspirert deg til å forandre måten du jobber eller lever på?
Foreleser
Foreleser
Foreleser
 

Personligheter

Kontakt oss

Tel: 67 22 22 50
E-post

Forelesere

Talerforum Norge AS, Tel: 67 22 22 50, E-post info@talerforum.no

Sitemap