Anders Dysvik

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hans ekspertområder er HRM, ledelse og organisasjonsatferd.

Anders Dysvik har 7 års ledererfaring fra Luftforsvaret og er involvert i en rekke forskningsprosjekt med norske og internasjonale organisasjoner. Anders er en ettertraktet foredragsholder innen HRM relaterte problemstillinger.

I dag underviser Anders Dysvik på executive-, master- og bachelornivå. Med en rekke publikasjoner i A-rangerte internasjonale tidsskrifter har han i en årrekke vært en mye brukt foredragsholder og rådgiver for bedrifter og organisasjoner som ønsker å arbeide evidensbasert med HR og sine ansatte.

Anders Dysvik sine foredrag gir dere verktøyene dere behøver for å gjøre deres virksomhet konkurransedyktig i et marked som stadig er i endring. Anders lærer dere hvilke tankesett og handlingsmønstre ledere trenger i møte med utfordringer så vel som muligheter knyttet til teknologi, digitalisering og globalisering.

Eksempel på foredrag med Anders Dysvik:

HR – Hjelp linjelederen å bli bedre ikke dårligere

I dette foredraget fokuserer Anders på linjeleders betydning for effektiv implementering av HR-aktiviteter og hva HR-avdelinger kan gjøre for å understøtte effektiv implementering.

Effektive former for tilbakemelding mellom ledere og medarbeidere

Gode, effektive tilbakemeldinger kan brukes til å oppklare misforståelser, skape trygghet rundt forventninger, og til å følge opp de ansatte mer jevnlig enn den tradisjonelle årlige medarbeidersamtalen. I dette foredraget formidler Anders hvordan ledere kan bruke tilbakemeldinger til å utøve ledelse og hvordan god kommunikasjon er et effektivt verktøy til å skape resultater gjennom medarbeiderne.

Workshop med Anders Dysvik:

Effektfull kompetanseutvikling

Årlig bruker norske virksomheter store ressurser på ansattes kompetanseutvikling. Til tross for dette er det i mange tilfeller usikkert hvorvidt investeringene fører til ønsket effekt. I denne workshopen presenteres og diskuteres viktige forutsetninger som øker sannsynligheten for å øke effekten av å investere i kompetanseutviklingstiltak.

Pressebilder

Anders Dysvik

Anders Dysvik

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2