Erik Aursnes Dammen

Erik Aursnes Dammen

Den som intet våger intet vinner

Erik Aursnes Dammen er en erfaren rådgiver, ekspert og motivator innenfor prosjektledelse, prosjekteierstyring og prosjektrettet ledelse. Hans største drivkraft er å hjelpe andre til å lykkes, inspirere, motivere og engasjere.

I dag er Erik partner i Marstrander og har sitt eget selskap prOptimum. Mesteparten av sin karriere har han vært i Metier OEC hvor han også ble den yngste Consultant Director. Erik har siden 2001 rådgitt, veiledet og lært opp ca 15 000 ledere, prosjekteiere og prosjektledere som del av ca. 50 forbedringsprogrammer. Kundene kommer fra de fleste sektorer og har både vært i Norge og utlandet. Erik blir hyppig brukt som foredragsholder og kursleder og får svært gode tilbakemeldinger.

Hørt det før; kontinuerlig forbedring, bedre prosjekter, null avviksprosjekter og følge beste praksis.Det står ikke på flotte målsetninger når ledere skal sette ambisjonsnivå for organisasjonen. Nesten alle skal være best i prosjektledelse, men hvordan går det egentlig og hvor ble det den tydelige retningen når hverdagen kom? Hvorfor er det å bedre prosjektene så krevende og hva kreves for å lykkes? Erfaring viser at nøkkelen ikke alene ligger i å jobbe med prosjektledelsesleddet – kanskje den største nøkkelen ligger hos virksomhetsledelsen. De må ha nok mot til å lede riktig og fatte de rette beslutningene, også i hverdagen.

Foredrag med Erik:

Hvordan lykkes med prosjektforbedringsinitiativ
Å lykkes med prosjektene står høyt på agendaen i mange organisasjoner. På tross av gode intensjoner og høy ressursbruk lykkes ikke nødvendigvis alle initiativ for bedre prosjekter. Hvordan lykkes? I dette foredraget presenterer og drøfter Erik:

  • Typiske utfordringer og årsaker til at prosjektene ikke alltid lykkes.
  • Hva som skal til for å lykkes med prosjektene.
  • Hvordan du bør gå frem for å lykkes med prosjektforbedringsinitiativ.


Ledelsens rolle i å sikre vellykkede prosjekter - Prosjekteierstyring
I en verden der mer og mer av virksomhetens verdiskaping skjer gjennom prosjekter, så er det helt avgjørende at ledelsen utøver ledelse tilpasset denne virkeligheten. I dette foredraget presenterer og drøfter Erik:

  • Typiske utfordringer og årsaker til at prosjektene ikke alltid lykkes - i et ledelsesperspektiv.
  • Knytningen mellom virksomhetsledelse og prosjekter
  • Ledelsens rolle
  • Prosjekteierstyring


Prosjektledelse i grensesnittet kunde og leverandør
Dette foredraget gir en inspirerende og uformell innsikt i de praktiske og menneskelige sidene av det å være prosjektleder i grensesnittet mellom kunde og leverandør. Hvorfor agerer en kunde eller leverandør som de gjør og hva kan du gjøre for å bedre samarbeidsklima og sikre at ditt prosjekt lykkes.

Foredraget tilpasses kunde og -leverandørorganisasjoner.

Hva betyr det å styre usikkerhet i prosjekter
Usikkerhetsstyring har vært på agendaen lenge og mange organisasjoner har etablert prosesser og krav til usikkerhetsstyring i sine prosjekter. Likevel så ser vi kanskje ikke de største forbedringene i prosjektene. Foredraget tar for seg hva usikkerhetstyring egentlig handler om, når vi ser forbi de formelle kravene. Hva betyr dette for måten vi tenker og leder på?

Alle foredrag tilpasses etter deres organisasjon og prosjekt. Ta kontakt med oss i Talerforum for mer informasjon om Erik sine foredrag og kurs.

Pressebilder

Erik Aursnes Dammen

Erik Aursnes Dammen

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2