Pär Lager
Fotograf: Johanna Norin

Pär Lager

Verdien av en omverdensanalyse

Pär Lager har stor erfaring i forelesninger, undervisning og rådgivning i omverdensanalyse. Tidigere har han vært politisk sakkyndig i departementet med ansvar for høyere utdanning og mediepolitikk, leder for forretningsutvikling i børsfimaet Observer og ansvarlig for Svenska Spels omverdensanalyse. Pär Lager har også stor erfaring i internasjonalt arbeid.

Pär er magister i statsvitenskap og journalistikk. Han taler bl.a. om verdien av omverdensanalyse, hvordan den koples til strategiarbeid, forretningsutvikling, markedskommunikasjon og hvordan man rent praktisk skal opptre for å komme igang. Andre emner er fremtidsvisjoner og trend- og scenarioanalyser.

Omverdensanalyse handler om tidlig å oppdage og forstå farer og muligheter i omverdenen som kan påvirke en virksomhet og deretter omsette denne kunnskapen i praktisk handling. Pär Lager presenterer en rekke begivenheter fra virkeligheten og forandringer i Sverige og i verden, tidligere og nå, som har påvirket organisasjoner og bedrifter både positivt og negativt. Samtidig peker han på nye trender innen forskjellige områder og hvordan disse kan påvirke oss.

Pressebilder

Pär Lager

Pär Lager

Fotograf: Johanna Norin

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2