Mats Henriksson

Mats Henriksson

Hvorfor blir noen stjerneselgere mens andre forblir middelmådige? Hva bør og kan individer eller ledere prioritere, påvirke og fokusere på i en lavkonjunktur? Hvilke bakenforliggende drivkrefter, holdninger og adferd er knyttet til vellykkede forretningsprestasjoner? Kan man måle og analysere disse mykere verdiene? Hvilke forandringer i omverdenen kommer til å ha betydning for morgendagens salg? Og hvilke konsekvenser gir det i dag? Hvordan arbeider framgangsrike foretak og ledere med rekruttering, motivasjon og coaching for å skape høypresterende salgsorganisasjoner med en salgskultur der selgerne og andre medarbeidere trives, har høy produktivitet og er stolte og framgangsrike i sin yrkesrolle?

Mats Henriksson er analytiker, skribent og salgsekspert i ett analyse- og forskningsforetak som har spesialisert seg på fremgangsrikt salg. Ett inspirerende bombenedslag som med konkrete virkelighetsbeskrivelser behandler emner, resultater og sluttsatser fra så vel egen som internasjonal forskning. Uansett om det er en mindre styregruppe eller større "kick off" er Mats en taler som inspirerer og motiverer, men som samtidig pedagogisk forankrer resonnement med konkrete eksempler fra virkeligheten. Ambisjonen til Mats er å forene forskning og studier med næringslivets behov for økt praktisk kunnskap innen salg på en smakfull og lett tilgjengelig måte, men med et konkret innhold. Og ikke minst, å øke statusen til selgerne.

Drivkraften til Mats ligger i hjerte og engasjement. Nya ideer, innsikt og inspirasjon innen det kanskje viktigste området for å skape tilvekst og selve hovedpulsåren i all kommersiell virksomhet - salg!

Mats Henriksson

Mats Henriksson

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2