Amal Aden

Amal Aden

Møtet mellom minoritetsgrupper og vestlig kultur

I 1996 kom hun til Norge etter å ha vært gatebarn i Somalia i flere år. Starten på et nytt liv i Norge ble også tøft i møte med en annen kultur, barnevern og offentlige instanser som ikke klarte å hjelpe henne.

Amal Aden har engasjert seg som foredragsholder i en årrekke. Målet er å hjelpe Nordmenn med å forstå hvordan mange innvandrere og minoritetsgrupper lever og tenker. Hvilke problemstillinger, verdikonflikter og utfordringer møtes de i det norske samfunnet? Amal mener det er essensielt at vi erkjenner, forstår og tar tak i disse utfordringene for å kunne sikre god integrering og Norge som et flerkulturelt land.

Hun står uredd fram når hun belyser konfliktene som oppstår i møtet mellom minoritetsgrupper og vestlig kultur og verdier. Amal tilbyr, med sin historie, et unikt innblikk når hun forteller om konfliktene som finner sted i de norske innvandrermiljøene. Kulturelle verdier som ikke går overens med våre egne, og hvordan disse kan være med på å skade og forebygge god integrering. Problemer det er vanskelig å belyse uten å vekke store reaksjoner. Amal har selv opplevd hvordan ytringsfriheten ikke kommer uten konsekvenser, og er gjentatte ganger blitt utsatt for både trakassering og trusler.

Amal Aden setter fokus på hvordan vi best kan ta vare på nyankomne, for å sikre at de finner seg til rette og raskere blir en del av det norske samfunnet. For sin konstruktive kritikk og arbeid med disse temaene har Amal blitt tildelt Zola-prisen 2010 og Buskerud fylkeskommunes likestillingspris samme år. Hun fikk også Erik Byes minnepris 2014 av Protestfestivalen for sitt sterke engasjement for integrering og svakstilte grupper i samfunnet. I 2013 mottok hun Amnesty-prisen.

Amal tilpasser sine foredrag og emnene hun er opptatt av er likestilling, minoriteter, integrering, mestring, homofile og det flerkulturelle Norge. Foredragene er rettet mot publikum av etisk norsk og ikke-etnisk norsk bakgrunn.

For mer informasjon om Amal Adens foredrag, kontakt oss i Talerforum.

Pressebilder

Amal Aden

Amal Aden

Fotograf: Studio Vest AS

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2