Dilek Ayhan

Dilek Ayhan

Mangfold, lederskap og interkulturell kommunikasjon

Dilek Ayhan ble for mange kjent som entreprenøren som fikk en klem av verdens mektigste mann, Barack Obama. I dag foreleser hun om emner som mangfold og internasjonalisering, lederskap, kampen om talenter og nettverksbygging.

Ayhan er utdannet ingeniør ved Høyskolen i Oslo og er tidligere leder for JADE, et europeisk nettverk for unge gründere og ledere. I dag er hun daglig leder i Alarga, en tenketank og kompetanseorganisasjon som arbeider for å fremme bedrifter konkurransekraft gjennom økt interkulturell kompetanse.

I 2010 blev Dilek Ayhan sammen 250 andre gründere, invitert til Det hvite hus for et møte med presidenten i USA. Dilek ble utvalgt på grunn av sin robuste bakgrunn med arbeid innen interkulturell kommunikasjon og mangfoldsarbeid. At hun fikk en klem, skyldtes nok imidlertid hennes personlighet!
I løpet av sin karriere har hun mottatt flere priser for sitt aktive engasjement for ungdommer med flerkulturell bakgrunn. Med erfaring fra næringslivet og arbeid med ungdommer formidler Ayhan i en rekke forelesninger, et unikt perspektiv på mangfoldsarbeid, lederskap, entreprenørskap og nettverksbygging.

Pressebilder

Dilek Ayhan

Dilek Ayhan

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2