Erik Solér

Erik Solér

Foredrag om vinnere, vinnerkultur, konflikter, endring og teambygging

Erik Soler baserer sine foredrag på en kombinasjon av moderne psykologisk fagkunnskap, kompetanse fra Toppidretten og ledelsesprinsipper og erfaring fra lederskap i business.

Erik Soler har en absolutt grunnleggende tro på at refleksjon og selvinnsikt er det basale for alle positive endringer både på individ og team nivå. Basert på dette er målet for hans virksomhet som foredragsholder nettopp å få tilhørerne til å starte en prosess hvor de mer bevisst går inn for å evaluere seg selv og sin "daglige atferd" i jobb og privatliv. Basert på grunntanken fra Fagfeltet Positiv psykologi, ønsker han å få ledere og ansatte til å primært utvikle og fokusere på sine sterkeste ferdigheter. Det er vitenskaplig vel-dokumentert at fokus på det en er dyktig på gir gjennomgående bedre livskvalitet og samtidig øker produktiviteten til den enkelte.

Altfor mange mennesker både i ledende posisjoner og spesialist-funksjoner bruker mye unødvendig energi på negative forhold de ikke kan påvirke. Vinnerkulturer skapes av mennesker som kollektivt ser muligheter, brenner for å skape noe og ikke gir seg om motgangen skulle komme.

Soler benyttes i dag som foredragsholder for en rekke bedrifter og organisasjoner i Skandinavia. Soler baserer sine foredrag på en kombinasjon av moderne psykologisk fagkunnskap, kompetanse fra Toppidretten og ledelsesprinsipper og erfaring fra lederskap i business. Foredragene kan spesial-tilpasses slik at de passer for topp/mellomleder og øvrige ansatte etter behov. Soler er kjent som en dynamisk, personlig engasjert foredragsholder og har gode referanser fra en rekke organisasjoner hvor han holder foredrag. Uten noen form for øvrig markedsføring av foredragene enn "jungeltelegrafen" har Soler blitt en av norges mest etterspurte foredragsholdere

Erik Solér

Erik Solér

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2