Jan-Martin Berge
Fotograf: Tom Caldino

Jan-Martin Berge

Akademisk Stand-up med Psykolog Berge

Jan-Martin Berge holder motiverende og inspirerende foredrag om arbeidsglede, motivasjon og stress. Han interesserer seg særlig for arbeidslivet, menneskene i organisasjonen og hvordan gode samarbeid skapes.

Jan-Martin er spesialist i klinisk psykologi, arbeidspsykologi og kognitiv terapi fra Universitetet i Bergen og utførte sin hovedpraksis i San Francisco. Han har erfaring som psykolog fra blant annet NAV, Ullevål sykehus og Lovisenberg DPS, men har siden 2014 vært psykologspesialist hos Aker Care, en personal- og bedriftshelsetjeneste.

I 2009 utviklet Jan-Martin Berge sitt eget varemerke – sjangeren «Akademisk stand up». Med karisma og glimt i øyet holder han foredrag med kunnskapsbasert innhold, forankret i forskning. Jan-Martin sine foredrag er preget av varme, humor, gode eksempler og verktøy som publikum kan ta med seg etter foredraget eller kurset.

"Følelser fremmer læring og det er et mål for meg at foredraget skal være underholdende og engasjerende, samtidig som jeg gir dem nyttig og oppdatert kunnskap de kan anvende i eget liv og på jobben." – Jan-Martin Berge

Balansen mellom humor og innhold er viktig for Jan-Martin, noe han avklarer med oppdragsgiver i forkant. Hans visjon er å gjøre arbeidslivet litt bedre for ledelsen og medarbeiderne. Framtidens arbeidsliv er avhengig av menneskene og mennesker med høy grad av arbeidsglede er gull verdt for bedriften, og gull verdt for den ansattes motivasjon og helse! Foredrag og seminar tilpasses alltid.

Eksempler på foredrag og kurs med Jan-Martin Berge:


Arbeidsglede når du jobber under press

Hva er arbeidsgivers ansvar og hvilket ansvar har den enkelte for å jobbe effektivt under krevende omstendigheter? Å arbeide under press er krevende, spesielt over tid. Likevel trives noen best «når det blåser», mens andre har behov for forutsigbarhet og trygghet. Dette foredraget/ kurset ser nærmere på stress og stresshåndtering, hvordan mestre utfordringer og samtidig ha overskudd og balanse mellom jobb og fritid.

Foredraget/ kurset kombinerer psykologisk kunnskap med eksempler fra arbeidslivet og en god dose humor.

Arbeidsglede i tider med omstilling, utvikling og endring

Hvordan få engasjerte og dedikerte medarbeidere i tider der utvikling og endring skjer raskt? Fokuset i dette foredraget er hva bedrifter og mennesker trenger for å lykkes med omstilling og utvikling. Forskningsresultater om jobbtilfredshet og arbeidsglede blir presentert sammen med humor og illustrerende eksempler. Dette er et inspirerende og humorfylt foredrag!

Sykefraværsoppfølging: Når livet blir for mye å takle – gode verktøy til den viktige og vanskelige samtalen

Hvordan kan du som leder og kollega bli bedre på å møte ansatte som sliter slik at både du, bedriften og den ansatte kommer best mulig ut av en krevende situasjon? Foredraget fokuserer på hva vi vet fra forskning, hva virker av kommunikasjon, hvordan skaper du den viktige samtalen? Hva gjør de gode lederne? Case blir brukt til å belyse tema på en verdifull måte.

Ledelse i usikre tider
Det nye arbeidslivet vil kreve omstilling og endring. Hvordan skal bedriften og de ansatte skape gode og sunne omstillingsprosesser? Foredraget tematiserer omstilling og belyser hvorfor over 50% av bedriftene som er i omstilling ikke når sine mål etter endt omstilling. I dette foredraget avslører Jan-Martin Berge suksessfaktorer for en vellykket omstillingsprosess. Foredraget ble presentert for første gang i forbindelse med et oppdrag der en bedrift ønsket å forberede tillitsvalgte, verneombud og ledere om forestående omstilling og endringsprosess. Jan-Martin mottok svært gode tilbakemeldinger etter endt foredrag.

Tidligere kunder om Jan-Martin Berge:

Vi i Wiersholm har engasjert Jan-Martin til å komme med råd/innspill i forbindelse med vårt interne lederutviklingsprogram. Jan-Martin overbeviser, og med sine fag- og generelle kunnskaper i kombinasjon med stor begeistring og lun humor er dette en stor suksess. Jan-Martin har videre holdt innlegg / foredrag for oss i flere ulike forum, hvor han bl.a. har satt ord på taus kunnskap i forbindelse med ledelse og kommunikasjon. Alt dette har vært, og er, veldig inspirerende for oss.- Inge Ekker Bartnes, Partner, Wiersholm Advokatfirma


Foredraget var inspirerende, engasjerende, lærerikt og morsomt. Måten han formidler på, balanse mellom humor og alvor situasjoner vi kjenner igjen og kan relatere oss til, er helt unikt. Kan absolutt anbefale Psykolog-Berge!- Anne L Mortvedt, NAV Os/ Midt-Hordaland

Jan-Martin Berge har i løpet av de siste årene holdt flere motiverende og inspirerende foredrag om «arbeidsglede når du jobber under press» for Tekna medlemmer i Hordaland og Sogn og Fjordane. Alle tilbakemeldinger er veldig positive og hans foredrag er en blanding av alvor og humor. Han har mye kunnskap og er en veldig god formidler.- Ellen Hauge, Distriktskontorleder, Tekna Vestlandet

Pressebilder

Jan-Martin Berge

Jan-Martin Berge

Fotograf: Øystein Norum

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2