Ray Hammond

Ray Hammond

Det heteste temaet rundt omkring fortsetter å være global oppvarming og de utfordringene klimaforandringer vil medføre for verdens befolkning. Ray Hammonds bok ”Extinction” fra 2005 har fokus på disse sakene og bekrefter hans fantastiske evne til å ta sine lesere med til en verden vi nå aksepterer at kanskje en dag kommer til å bli virkelighet. Gjennom ”Extinction” har Ray blitt nominert til ”The Internationl IMPAC Dublin Literary Award 2007”. Å leve i fremtiden er et levesett for Ray og ettersom miljøet forsetter å være truet er få kommentatorer bedre rustet til å formidle hvordan fremtiden vil se ut. Som en inspirerende, toneangivende og motiverende taler, er Ray Hammond etterspurt over hele verden av foretnings-, statlige- og ikke statlige organisasjoner som ønsker å høre hans presise antagelser om hvordan klimaforandringer vil påvirke måten vi gjør foretning på og de vidtrekkende implikasjonene både sosialt, økonomisk og politisk rundt om på kloden.

Ray Hammond

Ray Hammond

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2