Tobias Ahlin

Tobias Ahlin

Innovasjon, den digitale revolusjonen og framtiden

Tobias Bjerrome Ahlin holder inspirerende og nyanserende forelesninger om den digitale revolusjonen, kreativitet og kritisk tenkende.

Han har nådd et internasjonalt publikum gjennom sine forelesninger og har de seneste to årene forelest i 18 ulike land, bland annet for The New York Times i New York og på Facebooks hovedkontor i Tel Aviv.

Han har selv hatt en sentral rolle i den digitale revolusjonen som feier over samfunnet og forandrer hvordan vi lever, arbeider og tenker. Tobias har vært designsjef i Mojang og drevet designet for et av verdens mest populære spill noensinne – Minecraft. Han var den tredje designeren som ble ansatt av Spotify og har vært utvikler og produktdesigner på Github i San Francisco. I dag sitter han i juryen for Svenska Designpriset, er en frekvent foreleser på akseleratorer, selskap og skoler, og han jobber daglig med de teknikker som driver den digitale revolusjonen fremover.

Tross han tekniske bakgrunn er hans forelesninger tilgjengelige, pedagogiske og fokuset ligger ofte på ledelse, mennesket og samfunnet. Med hans dype forståelse for hvordan moderne organisasjoner og start ups håndterer morgendagens utfordringer maler han de største truslene og konfliktene som vi står overfor, og hva vi må gjøre for å ta oss gjennom den digitale revolusjonen på en produktiv og holdbar måte.

I hans forelesning "Maskiner och människor som gissar om framtiden" prater han om den eksponentielt akselererende teknikkutviklingen, det volatile samfunnet den etterlater seg og om hvordan både beslutningstaking og kreativitet automatiseres, to områder som man lenge har sett på som den vestlige verdens unike styrker og som man trodde var umulig eller vanskelig å automatisere. Han prater om hvordan ubevoktede algoritmer skaper faktaresistens, ulikheter og et polarisert samfunn, og hvordan tech-industrien febrilt kjemper for å forstå hvordan man forholder seg til datainnsamling og hvordan man kan implementere etisk maskinlæring. Samtidig som han ser på digitaliseringen ut i fra et kritisk samfunnsperspektiv guides publikum gjennom et nyansert organisasjonsperspektiv – hvordan anvender man ny teknikk for å bygge produkter på en bærekraftig måte? Hvordan bygger man prosesser som tvinger ansatte til å tenke mer kritisk? Hvordan må man endre sin organisasjon for å utnytte digitaliseringens unike egenskaper?

I hans forelesning "Konsten att ha dåliga ideer" prater han om hvordan man bygger en innovativ kultur som sprudler av kreative og nytenkende ideer samtidig som man gjennom en iterativ prosess oppmuntrer til kritisk tenkning og realisme. Med interaktive innslag guides publikummet gjennom en inspirerende reise der de får oppleve hvordan kritisk tenkning og kreativitet ikke er i konflikt, men heller er avhengig av hverandre. For de mer tekniske organisasjonene går han dypere inn i hvordan man praktisk implementerer prosesser som oppmuntrer til kreativitet og kritisk tenkning innenfor et agilt rammeverk og hvordan A/B-tester og målsettinger kan brukes for å demokratisere kreativitet og innovasjon.

I forelesningen "Arbeta utan arbetsplats" prater Tobias om hvordan en ny generasjon av unge nå kommer inn på arbeidsplasser med nye idealer og forventer seg å eie sin egen tid, jobbe fra hvor de selv vil og aller helst ikke ha en sjef. Han viser hvordan start ups skaper nytenkende løsninger der de ideene bevises å ikke være naive og utopiske, men praktisk gjennomførbare, holdbare og effektive og hva etablerte organisasjoner kan gjøre for å forsikre seg om at de vil fortsette å være attraktive arbeidsplasser i fremtiden.

Utover forelesninger driver Tobias også med workshops, og jobber som moderator og programleder.

Personally, I found the talk very relevant and well-delivered


- Chris Samways, CEO, Maarud

Pressebilder

Tobias Ahlin

Tobias Ahlin

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Be om et tilbud

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2