Ole Haslestad

Ole Haslestad

Med pedagogisk presisjon veileder Ole Haslestad grupper til forståelse om hvordan kroppen og hjernen fungerer – en forutsetning for å skape forandring.

Ole Haslestad jobber med å skape motivasjon og prestasjon gjennom å formidle kunnskap om mennesket. Etter utdannelse i katastrofemedisin i Forsvaret og manuell medisin, startet Ole verdens største naprapatkjede, Naprapatlandslaget, som i dag har over 40 klinikker i Skandinavia.

I tillegg til å være bedriftsleder utvikler Ole ledere i næringslivet. Med bakgrunn som Kommunikolog er Ole Haslestad spesialtrent i å ekstrahere hva som fungerer i menneskelig kommunikasjon – når det fungerer. Siden kommunikasjon er et universelt språk, er nøklene i lederskap, pedagogikk, salg, samarbeid osv. de samme. Når vi blir bevisst på de grunnleggende bestands-delene i kommunikasjon skapes forutsetninger for endret adferd på individnivå , og i grupper og organisasjoner.

Haslestad har forelest og om kommunikasjon og helse i over 10 år. Han har stor klinisk erfaring med mennesker med helseutfordringer, og i utvikling av kommunikasjonsferdigheter for bedret teamarbeid og arbeidsmiljø.

Ole Haslestad

Ole Haslestad

Søk

Bruk gjerne vår avanserte søking om du ønsker å snevre inn søket etter foreleser

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2

Book en foredragsholder

Book eller få mer informasjon om en foredragsholder - vi vil komme tilbake til deg innen samme dag!

Om arrangementet
1
Kontaktinformasjon
2